100% Philadelphia Eagles
0% Kansas City Chiefs
Win Probability