0% Las Vegas Raiders
100% Miami Dolphins
Win Probability